BRAND
RÄDDA dig själv och andra i fara.
VARNA dom som är i fara.
RING 112.
SLÄCKA brand, om det är ofarligt.
BEGRÄNSA. Stäng fönster, dörrar och ventilation.
GUIDE hjälpen synligt till platsen.
TRAPPHUS
GÅ INTE till rökig trapphus
HISS
ANVÄND INTE hiss under brandfall
ALLMÄNNA FAROSIGNAL
warn_sign
• Gå in och stanna inomhus.
• Undvik underjordiska nivåer eftersom de giftiga gaserna kan byggas upp till källarnivåer.
• Stäng dörrarna och fönstren, stopp den mekaniska ventilationen (hitta platsen i förväg).
• Lyssna på radio eller TV för ytterligare instruktioner.
• Undvik att använda telefonen så att linjerna inte blockeras..
• Inomhus är du säker.
• Lämna inte området om inte myndigheterna rekommenderar att göra det.
SAMLINGSPLATS
Samlas pä lekplatsen på andra sidan av gatan.
VICE SAMLINGSPUNKT
Parkeringsplats på Trädgårrdsgatan 6.
EL HUVUDCENTRAL
A-trappa, källare.
VATTEN HUVUDAVSTÄNGNING
A-trappa, källare.
GAS AVSTÄNGNING
A-trappa, källare.
NÖDSTOPP FÖR VENTILATION
Underhållsrum, trappa C.
BRANDLARM
Underhållsrum, trappa C.
SKYDDSRUM
Skyddsrum, Centralväg 1.