English | Suomi | Svenska
Leikosaarenkuja 6 [Öppna mobilversion]

OBS!

Om behovet av reparationsarbetet är brådskande och i lägenheten finns personer som är insjuknade i, utsatta för, eller i karantän p.g.a. coronaviruset ber vi er vänligen meddela detta i Tilläggsinformations-fältet. På detta sätt vet vi att utrusta oss lämpligt. Tills vidare använder vår personal masker och handskar vid lägenhetsbesök.

Nej Ja
Nej Ja
Nej Ja
Jag godkänner FIMX Ab:s Dataskyddspolicy