Nimi: Kiint.Oy Helsingin Pajuniityntie 11 (Pajuniityntie 11, Nuijamiestentie 10)

 • Nimi
  Kiint.Oy Helsingin Pajuniityntie 11
 • Osoite
  Pajuniityntie 11, Nuijamiestentie 10, 00320 Helsinki
 • Valtion lainoittama
  Ei
 • Bruttopinta-ala (brm²)
  18655
 • Tilavuus (m³)
  30726
 • Lämmin tilavuus (m³)
  30726
 • Lämmitysmuoto
  Kaukolämpö
 • Kortteli
  36
 • Rakennuksia tontilla
  1
 • Kellarit (kpl)
  3
 • Väestönsuojat
  5
 • Tontin tyyppi
  Oma
 • Tontin pinta-ala (m²)
  0

Rakenteet ja Järjestelmät

 • Rakenteet
 • Paloluokka
  Kohteen rakennukset kuuluvat paloluokkaan P1. Paloluokkaan P1 kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden oletetaan pääsääntöisesti kestävän palossa sortumatta.
 • Rakennuksen kuvaus
  Kohde muodostuu suuresta hotelli- ja instituuttirakennuksesta lisäksi tähän suunnitelmaan on liietty myös oppilasasuntola. Rakennukset ovat teräsbetonirunkoisia, pintamateriaalina on betoni, tiili, kupari ja lasi. Päärakennus on pääosin kolme kerroksinen ja oppilasasuntolassa on kerroksia 4 ja 3
 • Toiminnan palovaarallisuusluokat
  Rakennusmääräyskokoelman E1:n mukai-sessa luokituksessa kohteen toiminta on palovaarallisuusluokkaa 1, mikä tarkoittaa vähäistä tai kohtuullista palovaaraa. Vakuutus-yhtiön Keskusliiton luokituksessa kohteen palovaarallisuus on vähäinen.
 • Rakennuksen palo-osastot
  Rakennukset on osastoitu kerroksittain ja ker-roksista on osastoidut porraskäytävät. Tiettyjä tiloja on osastoitu käyttötavan mukaan omaksi palo-osastoksi, esim. hotellitilat ja ravintolatilat ovat erillisiä palo-osastoja. Hotellihuoneissa on myös osastointi.
 • Rakennuksen poistumistiet
  Rakennuksista on vähintään kaksi osastoitua poistumistietä.
 • Kokoontumispaikat
  Alue 1 Hotelli :Varsinainen kokoontumispaik-ka on Hotel Haagan pohjoispään pysäköinti-alue ja varapaikka on lisäpysäköintialue sillan vieressä Nuijamiestentiellä. Alue 2 Ammattikorkeakoulu: Varsinainen kokoontumispaikka on Pajunii-tyntie 11 piha-alue/ yläpiha ja varapaikka asuntolan pysäköintialue / Pajuniityntie 10
 • Rakennuksen suojaustasot
  Yläautohallissa on automaattinen vesisam-mutusjärjestelmä (sprinkleri), serveritilassa automaattinen kaasusammutuslaitteisto (Ar-gon) ja muissa osissa on automaattinen paloilmoitinjärjestelmä, jossa on lämpöön ja sa-vuun reagoivia ilmaisimia. Lisäksi rakennukset on varustettu alkusammuttimilla, sammutuspeitoilla ja palopainikkeilla.
 • Alkusammutuskalusto
  Kohteen alkusammutuskalustona on eri puolilla rakennusta käsisammuttimia ja pikapalo-posteja. Käsisammuttimet ovat pääosin jauhesammuttimia, keittiöissä CO2.
 • Lukitus ja murtosuojaus
  Rakennus pidetään lukittuna yöaikaan ja päiväaikaan vain tietyt sisäänkäynnit ovat avoinna. Ovissa ja tietyissä ikkunoissa on murtosuojaus.
 • Jätteiden säilytyspaikat
  Jätteet säilytetään pääosin lukitussa tilassa.
 • Väestönsuojat
  F-siipi 49.5 m2 D-siipi 110 m2 A-siipi 77 m2 (autohallin vieressä) G-siipi,S1 83 m2 (autohallin vieressä) G-siipi,S1 79.3 m2(autohallin vieressä) Asuntola 49 m2
 • Järjestelmät
 • Varavoima
  Kohteessa ei ole varavoimageneraattoria. Tärkeimmät IT-järjestelmät on varmistettu UPS:lla. Merkkivaloille ja paloilmoittimelle sekä kuulutusjärjestelmälle on omat akut.
 • Turva- ja merkintävalaistus
  Rakennuksissa on poistumistiet merkitty joko valo-opastein tai jälkivalaisevin kilvin. Poistumistievalot on varmennettu akuin.
 • Paloilmoitinkeskus
  Paloilmoitinkeskus (CI 1140) sijaitsee hotellin vastaanotossa. Paloilmoitinkeskukselta nähdään mistä hälytys on tullut.
 • Savunpoisto
  G-siiven porraskäytävissä, sekä hotellin E- ja Da-siivissä on savunpoistoikkunat. A-osan eteläpään porraskäytävässä on savunpoistoluukku. Valopihalla ja autotalleissa on savunpoistokoneet.
 • Rakennusten ilmanvaihto ja hätäpysäytys
  Amk-rakennuksessa on koneelliset ilmanvaihtojärjestelmät, paloilmoitin ohjaa myös ilmastointia. Ilmastoinnin hätäpysäytys on hotellin vastaanotossa ja paloilmoitinjärjestelmä ohjaa tulipalotilanteessa ilmanvaihdon pois päältä.
 • Kulun- ja kameravalvonta
  Kiinteistössä on nauhoittava kameraval-vonta ja osin sähköinen lukitusjärjestelmä, joidenka avulla seurataan kulkuja. Hotellin vastaanotolla on mahdollisuus seurata valvontakameroista liikkumista kohteen alueella. Vastaanotto huolehtii hälytysjärjestelmän (HHL) päällä olosta.
 • Sähkönjakelu
  Kohteessa on oma muuntaja ja sähköpää-keskukset. Sähkölaitteiden määräaikais-tarkastukset tilaa sähkön käytönvalvoja.
 • Lämmitysjärjestelmät
  Kohde on liitetty Helsingin Energian kauko-lämpöverkkoon. Lämmönjakohuone on F-osassa / D-rappu, huone D198.
 • Vesi- ja viemärijärjestelmät
  Kohde on liitetty Helsingin Veden vesijoh-to- ja viemäriverkostoon.
 • Veden pääsulku
  Koko kiinteistön veden pääsulut on D-osan kellarissa huone D198. Sprinklerikeskus on huoneessa A264.

Vastuualueet

Vastuualue Palveluntuottaja
Omistaja  Haaga Instituutti-säätiö 
 • Kohteen henkilömäärä
  Ammattikorkeakoulussa on opiskelijoita yhtä aikaa n.1000. (rakennusosat A, B, D, G, L), SKYopistossa n. 130. Kohteessa on kabinettitiloja, toimistoja ja luokkatiloja sekä neljä keittiötä, joista kaksi on opetuskeittiöitä. Lisäksi on 240, sekä 65 hengelle auditoriot. Kohteen hotelliosassa on hotellihuoneita 121, majoituskapasiteettia on noin 250 hengelle. Kabinetteja on 8, joissa kussakin voi olla noin 10 henkilö ja 3 alle 50 henkilön kabinettia. Ravintoloita on kolme sekä useita koulutus- ja toimistotiloja. Lisäksi on sauna / uima-allasosasto. Pääosin rakennusosissa C, D, E, F.
 • Omistus ja toiminta
  Kohteen omistaa kiinteistösijoitusyhtiö: Kiint.Oy Hel-singin Pajuniityntie 11 . Kohteessa toimii Haaga-Helia Amk, Haaga Instituutti -säätiö, Haaga-Perho, Hotel Haaga SKYopisto ja Kiint. Oy Haaga-Perhon Asunnot Oy, jonka omistaa Haaga Instituutti-säätiö.
 • Kohteen vakuutusyhtiö
  Kohteen kiinteistö on vakuutettu täydestä arvosta vakuutusyhtiö Pohjolassa.